Bron: Drents Historische Vereniging

Geslacht Sikking uit Exloo

De naam Sikkinge wordt vermeld in de vijftiende-eeuwse schattingslijst van Drenthe:
Willem Nijen Sickynge te Noordbarge, Willem Sickyng te Zuidbarge, Egbert Sickynge te Drouwen en Jan Sickyng te Buinen.2) De oudste vermelding in de Ordelen van de Etstoel stamt uit 1400. In 1438 worden Dibbolt en Herman Zickinge genoemd in verband met Drouwen en in 1445 is er sprake van Hinrick Sickynge "myt den bueren van Exeli".3) In het archief van de abdij te Assen wordt een jaar later het Syckinge-erf te Exloo genoemd.4)Reeds vroeg komt deze familienaam dus voor in de kerspelen Emmen, Odoorn en Borger.

De naam wordt verschillend geschreven: Syckynge, Sickyng(e), Sycken, Sickinge, Sickingh, Sikking. In de achttiende eeuw komen daar de vormen Oldensikking, Nijensikking, Sikkenga, Sikkinga en Sikken bij. Het geslacht Sikking uit Exloo splitst zich in de tweede helft van de achttiende eeuw in twee takken, waarvan er één in Exloo blijft en de tweede zich door huwelijk in Aalden vestigt. In het begin van de negentiende eeuw vertrekt opnieuw door huwelijk een tak uit Exloo naar Emmen.

De schrijfwijze Sikken wordt in de Burgerlijke Stand van Emmen en Zweeloo overgenomen. Daarentegen wordt de naam door de Burgerlijke Stand van Odoorn als Zikken geschreven. Men had daar kennelijk een voorkeur voor de Z, zoals ook blijkt uit de verandering van Segering in Zegering en Synges in Ziengs. Zodoende wordt de tak van het geslacht in Exloo voortaan Zikken genoemd, terwijl de tak die naar Emmen verhuist, Sikken heet.

De tak Zikken die in Exloo blijft,sterft in het begin van de twintigste eeuw in manlijke lijn uit. In het begin van de negentiende eeuw werd daarentegen in Exloo de naam Zikken aangenomen door een familie die verwant is aan één van de uit Zuidbarge afkomstige geslachten Sikking.

Het geslacht uit Zweeloo begint met Harm Sikking, die uit Gieten afkomstig was. In dit geslacht worden in de eerste twee generaties afwisselend de namen Sikking, Sikkinga en Sikkenga gebruikt. Vanaf de derde generatie wordt op een meer consequente manier gekozen voor één van de drie schrijfwijzen. We vervolgen in het deel over Zweeloo in deze bijdrage slechts de nazaten van Harm Sikking en laten mogelijke takken in Gieten buiten beschouwing.
De hiervoor genoemde uit Zuidbarge afkomstige geslachten Sikking hopen we in een volgend artikel te behandelen.

Het register van Bezaaide landen van 1612 noemt onder Exloo Herman Sickingh met 17 mud. In de grondschatting van 1630 wordt Herman Sickinge tweemaal genoemd,
respectievelijk met 4500 en 600 gulden, en daarnaast Jan Sickinge, meijer van Alert Dillinge, voor 1500 gulden. Ook de grondschattingen van 1642 en 1654 vermelden Herman Sickinge voor respectievelijk 4044 gulden en 25 mud en voor 3733 gulden.
Het haardstedenregister van 1672 vermeldt Geert Sickinge met een aanslag van 4 gulden.
Het register van huisgeld van 1676 noemt Jacob Sickinge voor 2 stuivers.
In 1689 komt onder Exloo Jan Sickinge voor in de lijst van weerbare mannen.5)
Het haardstedenregister van 1691 vermeldt Jan Sickinge als keuter met een aanslag van 1 gulden. In de goedschattingregisters van 1694 en 1705 wordt hij vermeld voor respectievelijk 75 en 25 gulden.
Het haardstedenregister vermeldt van 1742 tot en met 1784 Egbert Sikkingen en Luigjen Sikkingen, maar alleen de laatste wordt in 1794 opgevolgd door Jan Sikken, van wie de oudste zoon Luichien heet.
Het kerkelijk register van Zweeloo vermeldt in 1778 het huwelijk van Jan Sikken van Exloo, wiens oudste zoon later Egbert wordt genoemd.
Op grond van deze naamsopvolging wordt de genealogie van dit geslacht begonnen met Jan Sikking als eerste generatie.

Generatie I
I Jan Sikking, geboren circa 1660, overleden circa 1730.
Kinderen:
1. Luigjen Sikking, geboren circa 1700 (zie IIa).
2. Egbert Sikking, geboren circa 1700 (zie IIb).


Generatie I1

IIa Luigjen Sikken, geboren circa 1700, overleden circa 1790.
Vermeld in het haardstedenregister onder Exloo in 1742 als Luigien Sikkingen met de aanslag van 1 gulden, in 1754 en 1764 met de aanslag van 2 gulden en in 1774 en 1784 als Luigjen Sikken eveneens met de aanslag van 2 gulden.
Op 20-09-1763 wordt Luigje Sikking beëdigd als hoofdmomber, met medemomberen Jannes Harkinge van Exloo, Geert Harkinge te Valthe, Roelof Hindriks op de Bronneger "over Roelof oudste zoon van Willem Harkinge bij wijlen zijn huisvrouw Hindrikje Sikking van Exloo in echte verwekt".')
Op 06-05-1762 lenen Hindrik Kuipers van Valthe en echtgenote Geertruid Sikken 100 gulden van Jan Hekman en echtgenote Geesje Schoonebeek. Geertruid Sikken kan een zuster of een dochter van Luigjen of Egbert Sikking zijn.
Luigjen Sikking was gehuwd met Roelofje N.
Op 11-11-1751 leent Luigje Sikken 35 gulden van de kinderen van Harm Rosinge. De acte werd mede getekend door Roelofje Sikken.8)

Uit dit huwelijk:
1. Jan Sikken, geboren circa 1747 (zie IIIa).
2. Grietje Sikken, geboren voor 1749, overleden te Buinen voor 1782. Gehuwd met Harm Jacobs, geboren voor 1748, overleden te Buinen voor 1782. Jan Sikken van Exloo wordt benoemd tot hoofdmomber, met medemombers Harm Everts van Buinen, Roelof Jacobs van Buinen en Cornelis Jans van Exloo.9)
3. Hindrikje Sikken, geboren voor 1744, overleden te Exloo op 25-09-1789. Gehuwd voor 1765 met Cornelis Jans, schoenmaker, overleden op 23-05-1794.
IIb Egbert Sikking, geboren circa 1700, overleden circa 1790. In het haardstedenregister van 1742 en 1754 wordt Egbert vermeld met een aanslag van 3 gulden op de plaats na Luigjen. Ook in l764 en 1774 wordt Egbert vermeld met de aanslag van 3 gulden, maar duidelijk gescheiden van Luigjen. In 1784 wordt hij vermeld als Egbert Sikken met de aanslag van 1 gulden.

Egbert Sikking wordt op 08-10-1757 benoemd tot hoofdmomber, met medemomberen Reint Bebing en Lucas van Jolingen van Groningen en Reinder Bebing van Exloo, over de kinderen Thijs, Aaltje en Roelof van de overleden Geert en Jantje Bebing te Groningen.10) De boedel van de pupillen is bevorens geadministreerd door de grootmoeder van de pupillen Willemtje Sikking, weduwe van Thijs Oosting als legitima tutrix tot haar sterfdag. Een inventaris wordt opgemaakt van de goederen die op de pupillen als enige erfgenamen vererfd zijn van hun grootouders Thijs Bebing en Willemtje Sikking van Exloo. Willemtje zou een zuster van Jan Sikking, generatie I, kunnen zijn.

Kinderen:
1. Jan Sikken, geboren circa 1746 (zie IIIb).
2. Annigje Sikken, geboren circa 1739, overleden te Buinen voor 1794. Gehuwd te Borger op 20-05-1764 met Jacob Reuting, gedoopt te Borger op 16-09-1737, overleden te Buinen voor 1794, zoon van Jacob Reuting en Trijntje Wolters. Bij de momberbenoeming wordt Wolter Schries van Borger hoofdmomber,terwijl Jan Sikken van Alen, Thijs Bebing van Diphoorn en Wolter Jacobs van Buinen als medemombers worden benoemd.

Generatie I11
IIIa Jan Sikken, geboren circa 1747, overleden Exloo 05-05-1811. Vermeld in het haardstedenregister onder Exloo in 1794 en 1804 als Jan Sikken met de aanslag
van 2 gulden. Bij het bevolkingsonderzoek voor de gewapende burgerwacht Drents Genealogisch Jaarboek 64 wordt in 1797 een leeftijd van 50 jaar opgegeven.11) In de Quotusatielijst van 1797 komt hij voor als Jan Sikkinge. Gehuwd met Aaltje Nijensikking, gedoopt Emmen 24-09-1752, overleden Exloo 03-02-1817, dochter van Berend Nijensikking en Trientien Bebing.

Uit dit huwelijk:
1. Luigien Sikken, gedoopt Odoorn 14-02-1779 (zie Na).
2. Berend Sikken, gedoopt Odoorn 1 1-02-1781 (zie IVb).
3. Hendrik Sikken, gedoopt Odoorn 0 1-01-1783, overleden Exloo 17- 12- 18
4. Roelf Sikken, gedoopt Odoorn 24-04-1785 (zie IVc).
5. Jantien Sikken, geboren Exloo 19-10-1786, overleden Sleen 19-08-1858 Gehuwd te Sleen op 20-1 1-1808 met Evert Zijlman, schoenmaker, geboren Sleen 13-08-1775, overleden Sleen 10-01-1840, zoon van Hendrik Zijlman en Lammechien Kamps
6. Roelfien Sikken, gedoopt Odoorn 07-11- 1790, overleden Exloo 07-10-1822. Gehuwd te Odoorn op 26-02-1819 met Harm Zijlman, schoenmaker te Exloo, geboren Sleen 15-03-1787, gedoopt Sleen 25-03-1787, overleden Exloo
11-06-1878, zoon van Hindrik Zijlman en Lammechien Kamps.

IIIb J an Sikken, geboren circa 1746, overleden Aalden circa 1800. Bij de registratie in november 1798 voor het bevolkingsonderzoek werd zijn leeftijd als 52 jaar vermeld in 1797 was hij halve boer en weduwnaar met twee kinderen.12) In het haardstedenregister wordt hij in 1794 vermeld onder Aalden met een aanslag van 2 gulden; in 1805 wordt hij niet meer vermeld.13) Gehuwd te Zweeloo op 03-05-1778 met Wemeltien Warsing van Aalden, gedoopt Oosterhesselen 09-07-1752, dochter van Jacob Warsing en Aaltien Jans.

Uit dit huwelijk:
1. Aaltien Sikken, gedoopt Zweeloo 07-02-1779.
2. Aaltien Sikken, gedoopt Zweeloo 02-04-1780, overleden Westerbork 13-0 1 -1861. Gehuwd te Westerbork in 1802 met Roelf Thijn van Brunstinge, geboren Westerbork 16-08-1779, overleden Westerbork 26-08-1844, zoon van Jan Thijn en Lammigje Tissing, kastelein te Westerbork.
3. Egbert Sikken, gedoopt te Zweeloo 22-12-1782 (zie IVd).

Generatie IV
IVa Luigien Sikken, gedoopt Odoorn 14-02-1779, overleden Den Oever 01 -12- 865, landbouwer te Den Oever. Gehuwd te Emmen op 24-05-1806 met Hinderkien Oevermans, gedoopt te Emmen 17-12-1 785, overleden Den Oever 06-07-1 824, dochter van Hindrik
Oevermans en Annechien Brinks.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Sikken, gedoopt Emmen 24-05-1807, overleden Den Oever 10-09-1868.


Oud Aalden 7, het huis waar Jan Sikken (AIIIb) en Wemeltien Warsing tussen 1780 en 1790 introkken. De foto is gemaakt in 1955. (Collectie H. Nijhoving, Den Haag)

2. Aaltien Sikken, geboren Den Oever 15-01-1810, gedoopt Emmen 28-01-1810, overleden Emmen 23-05- 1860. Gehuwd te Emmen op 01-02-1839 met Geert Hovenkamp, geboren Anloo 13-04-1810, overleden Roden 25-11-189 1, zoon van Egbert Jans Hovenkamp en Jantien Jans Julsing van Eext, timmerman en logementhouder te Emmen.14)

3. Annechien Sikken, geboren Den Oever 28-09-1812, overleden Wilhelmsoord 15-08-1896. Gehuwd te Emmen op 16-05-1836 met Jan Betting, gedoopt Emmen 09-12-1804, overleden Zuidbarge 26-0 1 - 1838, zoon van Harm Betting en Geessien Jans. Hertrouwd te Emmen op 14-04-1841 met Geert Betting, gedoopt Emmen op 12-09- 1802, overleden Zuidbarge 29-06-1870, zoon van Harm Betting en Geessien Jans, landbouwer te Zuidbarge.

4. Jantje Sikken, geboren Den Oever 08-02-1815, overleden Orvelte 31-08-1881. Gehuwd te Zweeloo op 19-05-1846 met Willem Naber, geboren Zweeloo 15-03- 1816, overleden Orvelte 25-09-1899, zoon van Arent Naber en Aaltje Nijenhuis.

5. Janna Sikken, geboren Den Oever 24-03-1817, overleden Den Oever 20-01 -1818.
6. Janna Sikken, geboren Emmen 14-01-1819. Gehuwd te Emmen op 13-05-1848 met Reinder Manting, geboren Emmen 07-11-1824, overleden Angelsloo 01-09-1873, zoon van Reinder Manting en Stientien Gossen. Hertrouwd te Emmen op 04-07-1874 met Pieter Jalving, geboren Oosterhesselen 18-05-1819, overleden Nieuw-Dordrecht 14- 0-1885, zoon van Harm Jalving en Harmina Berkhof, landbouwer te Nieuw-Dordrecht. Pieter Jalving was weduwnaar van Johanna Brands.
7. Jan Sikken, geboren Den Oever 28-06-1821 (zie Va).
8. Hindrikus Sikken, geboren Den Oever 30-06-1824, overleden Den Oever 14-07- 824.

IVb Berend Zikken, gedoopt Odoorn 11-02-1781, overleden Exloo 24-05-1841,landarbeider te Exloo.
Gehuwd te Odoorn op 14-05-1819 met Jantien Polling, gedoopt Borger 05-11-1797, overleden Exloo 23-11-1873, dochter van Geert Polling en Luichien Bruins.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Zikken, geboren Exloo 12-04-182 , overleden Exloo 14-0 1 - 1890.
2. Luichien Zikken, geboren Exloo 1 1-08-1825.
3. Geert Zikken, geboren Exloo 11-07-1829, overleden Exloo 23- 10- 1896.

IVc Roelf Zikken, gedoopt Odoorn 24-04-1785, overleden Exloo 23-10-1 865, landbouwer te Exloo.
Gehuwd te Odoorn op 30-06-1812 met Trijntje Alting, gedoopt Odoorn 17- 10-1784, overleden Exloo 15-06-1841, dochter van Jan Alting en Ida Alting.

Uit dit huwelijk:
1. Alida Zikken, geboren Exloo 16-10-1812. Gehuwd te Odoorn op 08-05-1846 met Hindrik Rossing, geboren Exloo 24-08-1806, overleden Exloo 24-07-1868, zoon van Jacob Rossing en Aaltien Hindriks Nijs. Twee jaar na haar huwelijk overlijdt Alida (Exloo, 06-05-1848). Hindrik Rossing hertrouwt in 1851 met zijn schoonzuster Yda (zie aldaar).
2. Jan Zikken, geboren Exloo 02-07-1814, overleden Exloo 14-02-1838, landbouwer te Exloo.
3. Jan Zikken, geboren Exloo 01-04-1817 (zie Vb).
4. Hendrik Zikken, geboren Exloo 15-06-1819, overleden Odoorn 0 1-03-1890.
5. Yda Zikken, geboren Odoorn 01-09-1823, overleden Exloo 25-08-1872. Gehuwd te Odoorn op 17-01-1851 met Hindrik Rossing, de weduwnaar van haar zuster Alida.
6. Roelfien Zikken, geboren Exloo 20-05-1826, overleden Exloo 02-07-1873.
7. Harm Zikken, geboren Exloo 24-12-1830, overleden Exloo 31-10-1848.


IVd Egbert Sikken, gedoopt Zweeloo 22-12-1782, overleden Aalden 18-10-1854. In het haardstedenregister vermeld in 1805 onder Aalden met een aanslag van 2 gulden. Gehuwd te Zweeloo op 18-06-809 met Lutgertien Banting, gedoopt Zweeloo 10-12-1780, overleden Aalden 24-01-1 826, dochter van Meerten Banting en Grietje Mensingh.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Sikken, gedoopt Zweeloo 15-04-1810, overleden Aalden 06-03-1872.
2. Meerten Sikken, geboren Aalden 13-11-1812, overleden Aalden 07-10-1884.
3. Willem Sikken, geboren Aalden 19-09-1816 (zie Vc).


Generatie V
Va Jan Sikken, geboren Den Oever 28-06-1821, overleden Emmen 18-11-1907,landbouwer te Den Oever.
Gehuwd te Emmen op 26-04-1849 met Aaltien Oevermans, geboren Emmen 18-07-1828, overleden Den Oever 18-07-1873, dochter van Jan Oevermans en Stientien Gossen.


Oud Aalden 12, de boerderij waarin vanaf ongeveer 1818 vier generaties Sikken hebben vergewoond. De eerste telg daarvan was Egbert (AIVd). Zijn achterkleinzoon Willem (AVc3) verliet omstreeks 1960 het huis.


Egbert van Drielst (1 745-1818), Boerderij te Aalden, zwart krijt, 28,5 x 43,9 cm. Het is verleidelijk om in deze tekening de boerderij van de foto links te zien. De overeenkomst wordt  echter vooral bepaald door de compositie.
Ook als Van Drielst hier niet Oud Aalden 12 afbeeldde, dan geeft dit werk uit ongeveer 1794 toch een, weliswaar geromantiseerd, idee van het Aalden uit de tijd dat het geslacht Sikkens zich hier vestigde.

(Collectie Drents Museum, Assen)

Uit dit huwelijk:

1. Luchien Sikken, geboren Den Oever 06-03-1851, overleden Den Oever 17-12-1896. De overlijdensadvertentie vermeldt "Ongehuwd, ten huize van zijn vader".

2.Stientien Sikken , geboren Den Oever 13-02-1854, overleden Den Oever 16-01-1888. Gehuwd te Emmen op 1 1-06-1879 met Jan Frieling, geboren Noordbarge 10-09-1853, overleden Den Oever 09-07-1892, zoon van Willem Frieling en Willemina Joosten, landbouwer te Den Oever.

3. Hendrik Sikken , geboren Den Oever 30-07-1857 (zie VIa).

4. Jantje Sikken , geboren Den Oever 3 1-12-1861, overleden Den Oever 16-09-1863.

5. Jan Sikken, geboren Den Oever 02-08-1864 (zie VIb).

6. Jantje Sikken, geboren Den Oever 28-03-1868. Gehuwd te Emmen op 06-05-1890 met Wolter Ties, geboren Zuidbarge 0 1-06-1863, overleden Den Oever 3 1-08-1907, zoon van Jans Ties en Geessien Braam.

Vb . Jan Zikken, geboren Exloo 0 1-04-1817, overleden Exloo 12-06- 1895, landbouwer te Exloo. Gehuwd te Odoorn op 15-01-1841 met Jantje Vonks, gedoopt Sleen 08-12-1811, overleden Exloo 08-07-1 852, dochter van Geert Jansen Vonk en Alke Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1. Jantien Zikken, geboren Exloo 02-06-1841, overleden Odoorn 16-06-1872. Gehuwd te Odoorn op 20-01-1864 met Berend Pepping, geboren Odoorn 18-03-1836, overleden Odoorn 15-06-1892, zoon van Jacob Pepping en Aaltien Kroeze.

2. Roelf Zikken, geboren Exloo 22-04-1846, overleden Exloo 03-04-1931.

3. Albert Zikken, geboren Exloo 22-04-1846, overleden Exloo 12-04-1847. Hertrouwd te Odoorn op 09-05-1854 met Albertien Dardewinkel, geboren Gieten 27-11-1817, overleden Exloo 26-01- 1887, dochter van Marrigje Hams Dardewinkel.

Uit dit huwelijk:

1. Marchien Zikken, geboren Exloo 14-11-1855. Gehuwd te Odoorn op 02-03-1881 met Albert Monis, geboren Meppen 2 1-08-1851, overleden Exloo 20-09-1933, zoon van Roelof Monis en Hendrikje Wieben.

2. Trientien Zikken, geboren Exloo 10-11-1857, overleden Odoorn 03-11-1885.


Vc Willem Sikken, geboren Aalden 19-09-1816, overleden Aalden 26-02-1892, landbouwer te Aalden. Gehuwd te Zweeloo op 17-06-1854 met Jantien Marissen, geboren Odoorn 11 -

12-1823, overleden Aalden 06-06-1893, dochter van Willem Jans Marissen en Grietje Hamming ten Rodengate.

De schaapskooi bij Oud Aalden 12, die mogelijk al door Egbert van   Drielst werd afgebeeld. Voor de markescheiding van 1868 was de kooi eigendom van de boermarke, daarna van Willem Sikken (AVc). De foto is gemaakt in 1988. (collectie H.Nijhoving, Den Haag

Uit dit huwelijk:
1. Lutchertien Sikken, geboren Aalden 21-02- 856, overleden Aalden 20-05-1856.
2. Egbert Sikken, geboren Aalden 05-09-1857 (zie VIc).
3. Willem Sikken, geboren Aalden 29-10-186 1 (zie VId).
Generatie V1
VIa Hindrik Sikken, geboren Den Oever 30-07-1857, overleden Den Oever 05-04-1931, landbouwer te Den Oever.

Het echtpaar Hendrik Sikken (AVIa) en Hillechien Harms (respectievelijk 2e en 4e van links) met vader Jan Sikken (AVa, 3e van rechts) en hun kinderen (vlnr) Aaltje, Jan, Harmannus, Marchien en Luchina (in het wit). Het meisje staand, achter is Aaltje Frieling, kleindochter van Jan Sikken.
(Collectie H. Gerding-Griemink, Exloo)

Gehuwd te Emmen op 01-08-1890 met Hillegien Harms, geboren Noordbarge 30-03-1868, overleden Den Oever, dochter van Harmannus Harms en Margien Frieling.

Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Sikken, geboren Den Oever 22-10-1890, overleden Noordbarge 30-03-1969. Gehuwd te Emmen op 16-06-1910 met Jan Betting, geboren te Noordbarge 15-10-1 880, overleden Noordbarge in 1967, zoon van Jan Betting en Harma Gerrits.
2. Margien Sikken, geboren te Den Oever 26-07-1 892, overleden Odoorn 16-01-1949. Gehuwd te Emmen op 16-03-1916 met Johannes Gerhardus Kroeze, geboren Emmen 23-08- 1890, overleden Odoorn 15-05-1967, zoon van Egbert Kroeze en Stiena Stoffers.
3. Jan Sikken, geboren Den Oever 11-03-1894, overleden te Oranjedorp 04-11-1971. Gehuwd te Emmen op 09-05-1921 met Hendrikje Wielens, geboren Oranjedorp 27-05-1896, overleden Oranjedorp 24-12-1984, dochter van Hendrik Wielens en Geessien Pepping.

4. Luchina Sikken, geboren Den Oever 22-12-1898, overleden Emmen 19-01-1971. Gehuwd te Emmen op 07-12-1918 met Harmannus Wijnholts, geboren Angelsloo 03-05-1 894, overleden Emmen 20-09- 1980, zoon van Willem Wijnholts en Harmtje Hams. Luchina Sikken
en Harmannus Wijnholts liggen beiden in Sellingen begraven.
5. Harmannus Sikken, geboren Den Oever 25-05-1903, overleden Emmen 11-06-1995. Gehuwd met Hillechien Wichers, geboren Zuidbarge   11-03-1904, overleden Emmen 25-05-1994, dochter van Hendrik Wichers en Gesina Stuulen.

Jan Sikken (AVIb), die de leeftijd van ruim honderd jaar zou bereiken, met echtgenote Hillechien Elling en dochter Hinderkien.

(Collectie H. Gerding-Griemink, Exloo)

VIb Jan Sikken, geboren Den Oever 02-08-1864 , overleden Exloo 11-06-1965, landbouwer te Den Oever en Exloo.

Gehuwd te Emmen op 06-05 -1902 met Hillechien Elling , geboren Exloo 04-09-1869, overleden Exloo 08-11-1943, dochter van Willem Elling en Hinderkien Trip.
Uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Sikken, geboren Angelsloo 17-03-1903, overleden Emmen 05-07- 992. Gehuwd te Odoorn op 09-11-1923 met Jan Griemink, geboren Exloo 26-05-1 900, overleden Exloo 02-12- 1985, zoon van Albertus Griemink en Anna Rossing.

Egbert Sikken (AVZc).

(Collectie H. Nijhoving, Den Haag)


VIc Egbert Sikken, geboren Aalden 05-09-1857, overleden Aalden 29-07-1954, landbouwer te Aalden.
Gehuwd te Rolde op 3 1-08-1897 met Alida Homan, geboren Rolde (Ekehaar) 09-10-1866, overleden Aalden 23-02-1954, dochter van Jan ten Berge Homan en Annichien Homan.

Uit dit huwelijk:
1. Willem Meerten Sikken, geboren Aalden 30-06-1898, overleden Amersfoort 04-03-1920, militair.
2. Jan Sikken, geboren Aalden 3 1-03- 190 1, overleden Ruinerwold 21-07-1977. Gehuwd te Zweeloo op 21-12-1939 met Jentje Pol, geboren Ruinerwold 09-09-1905, overleden Meppel 18-12-1999, dochter van Roelof Pol en Aaltje Groenewold.
3. Jantje Sikken, geboren Aalden circa 1907, overleden Coevorden 10-02-1912.
4. Annechien Sikken, geboren Aalden 17-07-1908. Gehuwd te Zweeloo op 25-06-1947 met Albert ten Hool, geboren Stieltjeskanaal 25-01-1911, overleden Stieltjeskanaal 04-12-1993, zoon van Roelof ten Hool en Wilhelmina Honning.

VId Willem Sikken, geboren Aalden 29-10-1861, overleden Aalden 02-10-1942,landbouwer te Aalden. Gehuwd te Zweeloo op 29-06-1895 met Grietje Nijhoving, geboren Meppen 13-09-1864, overleden Aalden 16-08-1944, dochter van Henderikus Nijhoving en Jantien Lanning


Jan Sikken (AVIc2) tijdens het tuigen in Meppel. (Collectie H. Nijhoving, Den Haag)


Willem Sikken (AVId4), de laatste Sikken die op Oud Aalden 12 woonde. Het kenteken van zijn motorfiets 2623 werd 19 september 1922 op zijn naam geschreven.

(Collectie H. Nijhoving, Den Haag)

Uit dit huwelijk:
1. Jantje Sikken, geboren Aalden 28-04-1896, overleden Weerdinge 15-10-1988. Gehuwd Zweeloo 3 1-05-1919 met Hendrik Joling, geboren
Weerdinge 21-12-1 892, overleden Weerdinge 22-04-1979, zoon van Willem Joling en Roelofje Pieters.
2. Jantiena Sikken, geboren Aalden 13-02-1898, overleden Aalden 14-03-1906.
3. Willem Sikken, geboren Aalden 30-12-1899, overleden Aalden 05-04-1900.
4. Willem Sikken, geboren Aalden 25-06-1901, overleden Weerdinge 13-02-1961.Willem Sikken (AVId), die zijn hele leven op Oud Aalden 12 woonde en zijn echtgenote Grietje Nijhoving.

(Collectie H. Nijhoving,Den Haag)