Indeling en verantwoording

De gegevens zijn gevonden in het archief, op het kerkhof en door middel van literatuuronderzoek.

Bron : H.Homanfree

De kwartierstaat is samengesteld volgens het Kekulé von Stradonitz-systeem

Hoe werkt het Kekulé-systeem

Het Kekulé-systeem is een systeem voor het overzichtelijk weergeven van een kwartierstaat. Dit systeem is ontwikkeld door de Duitse genealoog en jurist Stephan Kekulé von Stradonitz (1863-1933) . Bij dit systeem wordt aan elke voorouder een zogenaamd kwartiernummer wordt gegeven.

De proband krijgt het kwartiernummer 1, zijn vader het kwartiernummer 2 en zijn moeder het kwartiernummer 3.

Elk persoon in de kwartierstaat heeft een uniek kwartiernummer. Het kwartiernummer van een vader van een persoon wordt altijd verdubbelt. Het kwartiernummer van de moeder van een persoon wordt gevormd door het nummer van de vader plus 1.

Een mannelijke voorouder heeft altijd een even getal als kwartiernummer en een vrouwelijke voorouder altijd een oneven getal als kwartiernummer.

Aan de hand van het unieke kwartiernummer kan men de positie (de familiare band) tussen de probrand en een persoon uit zijn kwartierstaat bepalen.

Kijk ook eens naar mij ander wbsites:

www.familiegiezen.nl

www.familiegiezen.nl

www.FamilieOortjes.nl

www.zeemansleed1857.nl

www.wreckedatrobe1857.com

Een proband is de persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij een genealogisch onderzoek.

Naast de term proband worden ook de latijnse benamingen gebruikt: probandus voor mannen en jongens en probanda voor vrouwen en meisjes.

Bij een kwartierstaat worden in plaats van proband ook de termen kwartierdrager en kwartierdraagster gebruikt.